Erenler İlköğretim OkuluErenler İ.O. 1946 yılında devlet millet işbirliği ile 2 derslikli bir okul binasında eğitime başlamıştır. Sonraları bu 2 derslik ihtiyacı karşılamadığı için ayrı bir binada 3 derslikli bir okul daha yaptırılmıştır. 8 yıllık kesintisiz öğretime geçildiğinde 2004 kışında 4 derslikli bir bina daha yapılmış olup halen 3 ayrı binada bulunan 9 derslikli eğitime devam edilmektedir. Okul binası içerisinde 1 ana sınıfı bulunmaktadır.Okulumuzda ki derslik sayısı ihtiyacı karşılamadığı için 2006-2007 eğitim öğretim yılından itibaren ikili öğretime geçmiştir. Okulumuza bilgi teknoloji sınıfının açılması İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düşünülmüş ve 2.faz grubuna dahil edilmiştir.

Okulumuz halen 3 ayrı binada toplam 9 derslikle eğitim vermektedir. Bir dersliğimiz ana sınıfı olarak kullanılmaktadır. Öğrenci kapasitesinin fazla olması neticesinde derslik sayımız yeterli olmadığı için ikilli öğretime geçilmiştir.
İDARİ ODALAR: 1 Müdür Odası, 1 Müdür Yardımcısı Odası ve 1 Öğretmenler Odası bulunmaktadır.
A-ARŞİV DEPO: İkinci binada ihtiyacı karşılaması mümkün olmayan bir oda arşiv olarak kullanılmaktadır.
B-ATÖLYE ve İŞLİK: Yok
C-SOSYAL ETKİNLİKLERE AYRILMIŞ SALON: Yok
D-BAHÇE: Okul binası ihata duvarı ile çevrilmiş olup öğrenciler için 1500 metre karelik bir oyun sahası mevcuttur.Bahçe içerisinde imkanlar ölçüsünde,1 voleybol sahası bir de basketbol sahası vardır.

Telefon: (0272)2281094