Faik Erbağı İlköğretim OkuluOkulumuz Keçiören İlçesi İncirli Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Okulumuz 6720 metrekare arsa üzerine kurulmuştur. Okul arsası Emekli Kurmay Albay Faik ERBAĞI tarafından Milli Eğitim Bakanlığına bağışlamıştır.

12 Aralık 1969 tarihinde 5 derslik, 1 salon, 1 müdür odası, 1 bekleme odası ile eğitim öğretime başlanmıştır. Okulumuz ilk eğitim-öğretime başladığı zaman 2.İncirli İlkokulu ismi altında eğitim–öğretim yapmıştır. Zamanla çevreye yeni konutların yapılması ve yerleşim alanında nüfusun artması nedeniyle 3’ lü eğitime geçmiştir. Derslikler yetersiz kalınca ek bir bina yapılmıştır. Yeni yapılan 7 derslikli ek binanın 1974 -1975 eğitim-öğretim yılında hizmete girmesiyle tekrar ikili öğretime başlanmıştır. 1980 Aralık ayında konferans salonu ikiye bölünerek dershaneye çevrilmiş, bu bölümde sabahçı ve öğlenci olmak üzere iki anasınıfı açılmıştır.

1984 Temmuz ayında 5 derslikli ikinci ek bir binanın temeli atılmıştır. Projede yapılan değişiklikle yeni ek binada 1 çok amaçlı salon, 1 laboratuar, 1 kitaplık, 1 araç odası, 1 müdür odası, 1 müdür yardımcısı odası, 1 öğretmenler odası ve 8 derslik ile 12 Şubat 1986’ da öğretime açılmıştır. Yeni binanın hizmete girmesiyle okulumuz öğrencilerinin sınıf mevcutları düşmüş ve 1 anasınıfı daha açılarak 4 ana sınıfı ile hizmet vermeye başlamıştır.

1969-1970 eğitim öğretim yılında okulumuzun “İncirli İlkokulu” ismi değiştirilerek “FAİK ERBAĞI İLKOKULU” ismini almıştır. 1994 yılında zorunlu eğitimin 8 yıla çıkmasıyla okulumuzun adı “FAİK ERBAĞI İLKÖĞRETİM OKULU” olarak değiştirilmiştir.

Sınıf mevcutlarının fazla olması nedeniyle 2000 Yılında Okul bahçesine ek binanın yapımına başlandı. Bu binanın inşaatı 2002 yılında tamamlanarak 2002- 2003 eğitim-öğretim yılında hizmete açıldı. Yeni binanın hizmete girmesiyle 12 Şubat 1986 yılında hizmete açılan C blok 2002 tarihinde sağlıksız olduğu için yıkılmıştır.

Okulumuzun Fiziki Yapısı

Okulumuz “A”, “B” ve “C” olmak üzere üç bloktan oluşmaktadır. A ve B bloklarında 15 derslik, 2 idareci odası ve 1 de öğretmenler odası mevcuttur. C bloğumuzda ise 3 anasınıfı dersliği, 1 mutfak, 1 öğretmenler dinlenme odası, 26 derslik, 2 Tekonoloji ve Tasarım sınıfı, 2 Görsel Sanatlar Atölyesi, 1 Bilişim Teknolojileri sınıfı, 2 adet fen laboratuarı, 1 adet rehberlik servisi, 2 öğretmenler odası, 1 Okul Aile Birliği odası, 1 memur odası, 1 etüt odası, 1 revir odası, 2 öğrenci kantini, 1 kütüphane, 1 destek odası, 1 müdür odası, 1 müdür başyardımcısı odası, 2 adet müdür yardımcısı odası, 2 Beden Eğitimi soyunma odası, 1 çok amaçlı salon,

1 sığınak, 1 arşiv, 3 adet depo, 1 kazan dairesi ve 1 Beden Eğitimi öğretmen odası bulunmaktadır.

Okulun bahçe düzeni: Okulumuz dış etkilerden etkilenmeyecek şekilde ihata duvarıyla çevrilmiştir. 2 giriş kapısına sahiptir. Okul bahçemizin içinde ATATÜRK büstü, 4 adet basket potası, voleybol sahası, öğrencinin toplandığı tören alanı mevcuttur. Bahçemizin çevresi ağaçlandırılmıştır.

Okulumuzun öğrenci sayısı: İlköğretimde 2788, anasınıfında 90 toplam 2878 öğrenci okulumuzda Eğitim-Öğretim görmektedir. Okulumuz 1. kademede 50, 2. kademede 30 şube, 6 anasınıfı ve 2 şube özel eğitim olmak üzere toplam 88 şubedir. Sınıf mevcutlarımız ortalama 35 kişidir.

Okulumuzun Çevre Özellikleri

Okulumuzun bulunduğu mahalle, Keçiören ilçesinin kuzey batısına düşmektedir. Denizden yüksekliği, bağlı bulunduğu ilçe gibi yaklaşık olarak 850 metredir.

Okulumuzun bulunduğu mahallenin doğusunda 19 Mayıs Mahallesi, batısında Aşağı Eğlence Mahallesi, Kuzeyinde Esertepe Mahallesi, güneyinde ise Emrah ve Çiçekli Mahalleleri yer almaktadır.

Okulumuzun bulunduğu semtin kuzeyinde ve güneyinde halen gecekondular çok azalmış olsa da mevcuttur. Bunun dışındaki kısımlar imarlı ve üç-dört katlı binalardan oluşmaktadır. Arazi ilçe özelliklerine bağlı olarak engebeli olduğu için dik yokuşlar ve inişler bulunmaktadır.

Bitki örtüsü: 1940’lı yıllarda üzüm bağlarıyla dolu olan mahallenin günümüzde tamamı yerleşim alanı olduğundan belirli bir bitki örtüsü yoktur. Yalnız parklarda ve binaların bahçelerinde yetiştirilen ağaçlar mevcuttur.

İklim: Tipik bozkır iklimidir. Yani yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve kar yağışlıdır. Son yıllarda dünyada gözlenen iklim değişikliğine bağlı olarak kış aylarında kar yağışı da azalmıştır. En soğuk ay ocak, en sıcak ay ise ağustostur.

Sıcaklık: Ankara’nın denizden uzaklığı ve yüksekliği, etrafının dağlarla çevrili olması nedeniyle ayrıca İç Anadolu’da kurak iklim hüküm sürdüğünden gece ile gündüz arasında önemli sıcaklık farkı olmaktadır. İlçenin meteorolojik verileri, tipik İç Anadolu iklim özelliklerini taşımaktadır. Yapılan ölçümlere göre, en düşük sıcaklık –25 0C, en yüksek sıcaklık +40 0C, ortalama sıcaklık ise +120 C olarak kaydedilmiştir.

Ulaşım: Şehir merkezine uzaklığı 6-7 kilometredir. Semt halkı diğer merkez ilçelerle ulaşımını otobüs, minibüs gibi toplu taşım araçlarıyla sağlamaktadır.

Park ve mesire yerleri: Semtte mesire alanı yoktur. Farklı bölgelerde çocuk parkları ve oyun sahaları bulunmaktadır.

Okuryazarlık durumu: Halk okuma yazmaya önem vermekte fakat sosyo-ekonomik durum nedeniyle üniversiteye giden öğrenci sayısı çok fazla değildir.

Keçiören ilçesinin okuryazarlık durumu aşağıdaki şekildedir:

Herhangi bir öğretim kurumundan mezun olmayan ancak okuma yazma bilen %18.92, ilkokul mezunu % 31.68, ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu % 13.50, lise ve dengi okul mezunu %21.14, yükseköğretim mezunu % 8.46, İlçenin okuma-yazma oranı ise %93.76’dır. Semtteki okuryazarlık durumu da yukarıda belirtilen değerlerdedir.

Halkın çalışma durumu: Semtin nüfusunun büyük bölümü memur, işçi ve küçük esnaftır. Halkın çoğunluğu orta gelir grubundadır. Semtte yaşayan halkın çoğunluğu Ankara ilçeleri, Çorum, Yozgat, Çankırı, Malatya, Sivas ve Erzurum’dan göç eden ailelerden oluşmaktadır.